Polityka prywatności i cookies

Dbamy o prywatność Użytkowników naszej strony i o to, by uzyskali pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania ich danych osobowych, które to przetwarzaniemoże mieć miejsce kiedy odwiedzają naszą stronę. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania Państwa danych. W razie dodatkowych pytań mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

Niniejszy dokument stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

Administrator
Administratorem strony i Państwa danych osobowych jest SAP Polska Przemysław Iwaniec z siedzibą przy ulicy Malinowej 60, 44-217 Rybnik, e-mail: biuro@sap-polska.pl


Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania
Na naszej stronie nie ma możliwości założenia konta użytkownika i nie korzystamy z systemów komentarzy.
Umożliwiamy za to Użytkownikom kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego. Korzystając z tej możliwości podają nam Państwo swoje dane osobowe: adres e-mail oraz inne dane, które zawierają Państwo w treści wiadomości.


Państwa dane przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowią:
    •    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi,
    •    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli działanie na żądanie osoby, której dane dotyczą,
    •    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli nasz nasz prawnie usprawiedliwiony interes.

Nie prowadzimy profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega w szczególności na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognozy Państwa sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania lub lokalizacji.

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, systemów mailingowych czy biura rachunkowe.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.
 

Twoje uprawnienia
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zakres tych praw i przypadki, w których mogą Państwo z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. W każdym wypadku rozpatrzymy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkujemy się do niego zgodnie z przepisami.
Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i do tego, byśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Pliki cookies
Niektóre elementy naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa komputera, tabletu lub telefonu, zapisywane na nim, a przy kolejnej wizycie na stronie są odczytywane przez nasz system informatyczny. Cookies pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika na potrzeby wykonania określonej operacji w serwisie. Cookies są wykorzystywane przez praktycznie każdą stronę internetową, ponieważ ułatwiają Użytkownikom korzystanie z serwisu oraz pozwalają administratorowi na używanie przydatnych narzędzi, na przykład służących do celów statystycznych. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych Użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Cookies możemy podzielić na:
Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie – w momencie wylogowania lub wyłączenia przeglądarki są one usuwane,
Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.


Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlimy Państwu informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies i zapytamy o zgodę na ich stosowanie. Ustawienia cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce. Mogą Państwo całkowicie z nich zrezygnować, ale muszą Państwo mieć świadomość, że może to utrudnić korzystanie nie tylko z naszej, ale i z wielu innych stron internetowych.
 

Pobierz katalog Pobierz katalog Wyślij zapytanie ;