Pasy z cięgnem poliestrowym E

Główny wybór w przypadku napędów stycznych oraz tradycyjnych.

Zaletą tych pasów jest wysoka elastyczność oraz małe średnice przewijania, a także możliwość uzyskania bardzo wysokich prędkości pracy przy stosunkowo niskim zużyciu energii własnej.

Ważną własnością jest stabilność wymiarowa ( nie higroskopijne ) oraz dobra odporność na większość środków chemicznych ( jednak ograniczona w porównaniu do poliamidu).

Ograniczeniem dla aplikacji są dopuszczalne temperatury pracy nie przekraczające 70*C.

Przykłady zastosowań pasów z cięgnem poliestrowym E

  • napędy styczne,
  • napędy tradycyjne z wieloma rolkami,
  • przenośniki rolkowe.

 

 

Czytaj także:


Informacje ogólne | Pasy z cięgnem poliamidowym PA | Pasy z cięgnem aramidowym AR

Pobierz katalog Wyślij zapytanie ;