Blog

Kurtyny paskowe – zastosowanie

19.06.2018

Kurtyny paskowe – zastosowanie

Kurtyny paskowe wykonane są z zawieszonych obok siebie pasów z folii PCV. Pionowo zawieszone pasy mogą być przezroczyste lub nieprzezierne, w różnych kolorach – w zależności od zastosowanej folii PCV, jej właściwości i funkcji.

Najczęściej mają za zadanie oddzielać pomieszczenia w magazynach, halach produkcyjnych i ciągach komunikacyjnych a celem ich zastosowania jest zredukowanie strat wynikających z różnicy temperatur, ograniczenie występowania przeciągów a także rozprzestrzenianie się różnego rodzaju pyłów.
 

Przykładowe zastosowania kurtyn paskowych
 

Redukcja utraty ciepła w halach przemysłowych i magazynach

Bramy kurtynowe w znaczny sposób ograniczają wpływ zmiennych warunków otoczenia pomiędzy wnętrzem hali czy magazynu a otoczeniem. Bardzo często znajdują zastosowanie w chłodniach w przypadku, których różnice temperatur są bardzo duże. Takie przeznaczenie kurtyn paskowych ma aspekt ekonomiczny poprzez minimalizację strat energii.

Wzmożona eksploatacja kurtyn przy ruchu wózków widłowych

W przypadku wykorzystania na halach wózków widłowych szczególne znaczenie ma wytrzymałość pasów stosownych w kurtynach. Stosowana wówczas folia dwustronnie żebrowana gwarantuje dłuższą żywotność i eksploatację kurtyn.

 

Kurtyny jako przegrody oddzielające strefy robocze

Przykład praktycznego zastosowania kurtyn to pomieszczenia myjni. Kurtyny paskowe oddzielają od siebie strefę roboczą czystą od brudnej.
Innym przykładem podobnego przeznaczenia może być oddzielanie stref o znacznym zapyleniu, zakurzeniu lub zadymieniu a także wzmożonego hałasu od sąsiadujących stref.
Takie zastosowanie znacznie komfort pracy ograniczając wpływ negatywnych czynników.

Spawalnictwo

Specjalny typ folii – folia spawalnicza, znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace spawalnicze. Ta półprzezroczysta folia chroni osoby postronne przez światłem wytwarzanym podczas spawania. Może także pełnić rolę ekranu przy pracach szlifierskich.

 

Obszary zagrożone wybuchem

Stosując folie antystatyczne kurtyny nie gromadzą ładunków elektrostatycznych. Gwarantuje to ryzyko wystąpienia przeskoku iskier mogących spowodować wybuch w tego typu pomieszczeniach jak lakiernie, malarnie proszkowe, zakłady chemiczne. Znajdują też zastosowanie w miejscach gdzie występuje łatwopalny pył np.: węglowy.

Centra przechowywania danych

Folie antystatyczne znajdują też zastosowanie w centrach przechowywania danych. Zredukowana do minimum ilość ładunków statycznych wytwarzanych podczas przechodzenia pracowników i transportu przedmiotów gwarantuje bezpieczeństwo urządzeń a przez to samych danych.

 

Ograniczenie widoczności

W przypadku konieczności ograniczenia wglądu do wnętrza pomieszczenia z powodzeniem znajduje zastosowanie folia matowa. Pozwala ona na wpadanie światła dziennego do wnętrza ale równocześnie znacznie ogranicza możliwość identyfikacji tego co znajduje się w środku.

Kurtyny w przemyśle spożywczym

Kurtyny paskowe spełniając restrykcyjne wymogi higieniczne mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością.

 


Sprawdź naszą ofertę: Kurtyny paskowe, bramy kurtynowe z PCV | Zobacz także: Kurtyny paskowe - porównanie folii PCV

 

 

Pobierz katalog Wyślij zapytanie ;